Administratief recht Kantoor Koenders

Ondernemers en ondernemende organisaties met oog voor de instandhouding van de natuurlijke omgeving kunnen in hun queeste worden geconfronteerd met diverse juridische obstakels. Administratief recht Kantoor Koenders staat deze ondernemers en organisaties bij in kwesties over agrarisch recht, bestuursrecht, mensenrechten en omgevingsrecht.

Voor u

Agrarisch recht

Agrarische bedrijven

Wij helpen bedrijven in de agrarische sector.

Horeca

Horeca

Dit is een korte tekst over dit onderdeel.

(Voedsel)Industrie

Voedingsindustrie

Dit is een korte tekst over dit onderdeel.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties

Dit is een korte tekst over dit onderdeel.

Dit kunnen wij

Agrarisch recht

Agrarisch recht

De regelgeving waarmee uw agrarisch bedrijf te maken heeft

Mensenrecht

Mensenrechten

Uw onvervreemdbare rechten als ondernemende mens, in elke situatie

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Uw dialoog met de overheid

Goederenrecht

Omgevingsrecht

Uw relatie tot uw omgeving, in stedelijke en landbouwgebieden, uw mogelijkheden voor activiteiten in de natuurlijke omgeving

Op ons blog

Zonne-energie

Windenergie op land v Zonne-energie Tegenstanders van windenergie op land zijn warme pleitbezorgers voor zonne-akkers. Zoals o.m. blijkt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:616 21 februari 2018 )...

Lees meer

Waarschuwing

Wat was het geval. Tijdens een inspectie op een lokatie op 21 maart 2013 is door arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW geconstateerd dat door X een sanering van asbesthoudende buizen werd uitgevoerd in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, tw. artikelen...

Lees meer

Helder drinkwater

In 2015 hebben de waterleidingbedrijven enige tijd de inname van drinkwater uit de Maas gestaakt omdat daarin een stof genaamd pyrazool was aangetroffen. Die stof bleek afkomstig te zijn van lozing van afvalwater van de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie van...

Lees meer
Contact opnemen