Handhaving agrarische sector best pittig

Xian bestrijdt dat hij als overtreder kan worden aangemerkt voor het lozen van mest op een sloot. Bij de illegale lozing is gebruik gemaakt van een gierton die door derden van zijn bedrijf was ontvreemd. Zo luidde zijn verhaal. Ook in het geval X. de lozing niet zelf...
Contact opnemen