De biologische zorgboerderij De Boterbloem, gelegen in het Lutkemeerpolder, ligt ingeklemd tussen Schiphol en bedrijventerreinen.

De pachtovereenkomst die de boerderij met de gemeente had, verliep al op 1 november 2017 maar de eigenaar en de medewerkers weigerden de akkers te verlaten. Er wordt vee gehouden, gewassen geteeld en er wordt een zorgboerderij gedreven. De boerderij voorziet daarmee o.a. in duurzaam geproduceerd voedsel, in maatschappelijke activering en in groenbeleving voor de bewoners van de drukke stad Amsterdam.

Echter, het gemeentebestuur van Amsterdam en de projectontwikkelaar willen de grondpercelen die de boerderij gebruikt bouwrijp maken voor een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein zou de grondnood van Amsterdam kunnen verlichten en banen kunnen scheppen.
Jaren geleden is de bestemming van de grondpercelen al gewijzigd in de bestemming ‘ bedrijventerrein’. Maar sedert de economische crisis van 2008 lijkt de nood aan nog meer bedrijventerein gekrompen. Het naast de Boterbloem gelegen bedrijventerrein is nog lang niet volbezet.

Echter, in kort geding en in hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat de in pacht gegeven objecten aan de gemeente dienen te worden teruggegeven. Een uitkomst die te verwachten was aangezien de einddatum van de overeenkomst al was verstreken. Een verlenging van het gebruik van de percelen behoorde niet tot de mogelijkheden zoals de zaken toen stonden. De gebruikers van de percelen hadden geen andere mogelijkheid dan de percelen te ontruimen.

Ondertussen is door het voeren van actie ten behoud van de Boterbloem deze zaak geen juridische zaak gebleven maar een politieke kwestie geworden. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam zit namelijk klem tussen haar groene geweten en de door haar gemaakte afspraken uit het verleden.

Er flakkert evenwel een lichtpuntje hoop voor het behoud van de boerderij de Boterbloem, zo meldt Het Parool van 2 november 2018.

Op voorspraak van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het college onderzoek laten doen naar alternatieven waarbij de Boterbloem zou kunnen blijven bestaan. Als vervolg daarvan zou de gemeenteraad van Amsterdam in november 2018 moeten instemmen met nieuwe plannen voor Lutkemeerpolder.

Wordt vervolgd.

 

Contact opnemen