Bestuursrecht bij Administratief recht Kantoor Koenders

In het bestuursrecht staan besluiten en feitelijke handelingen van de overheid centraal.

Denk aan een besluit waarbij een bestuursorgaan een exploitatievergunning intrekt subsidie toekent  of handhavend optreedt.

Het bestuursrecht betreft vragen zoals welke besluiten kan het bestuursorgaan nemen? Welke invloed kan op de besluitvorming worden uitgeoefend? Waar kan rechtsbescherming worden gevonden? Hoe zal de rechter oordelen over het besluit?

 

 

 

 

 

 

 

Advies nodig? Neem contact op

Artikelen over bestuursrecht

Contact opnemen