Disclaimer

www.administratiefrechtkantoorkoenders.nl is een website van Administratief recht Kantoor Koenders.

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De website is met zorg samengesteld.

Administratief recht Kantoor Koenders staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is.

Administratief recht Kantoor Koenders kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. Administratief recht Kantoor Koenders is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Administratief recht Kantoor Koenders niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Het auteursrecht op deze website is voorbehouden met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s) en behoren toe aan Administratief recht Kantoor Koenders of aan derden waarmee Administratief recht Kantoor Koenders een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van deze website wel afdrukken of downloaden voor uw eigen gebruik.

Contact opnemen