Schone bodem

Het college van B&W van Tytsjerksteradiel heeft een last onder bestuurdwang opgelegd aan een stichting wegens overtreding van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb).   Wat was het geval. Bij de op 5 november 2012 op het perceel uitgevoerde controle is vastgesteld...

Zomerfestivals

Het weer begint echt mooi en zomers te worden. Tijd om vooral buiten te genieten van eten, drinken, film en muziek. Deze behoefte van jou en mij uit zich in de stijging van het aantal zomerfestivals. Festival Atlas 2016 op 29 mei 2017 uitgegeven door HVA toont ons dat...

Graag uw medewerking

Alle medewerking bent u als ondernemer verplicht te verlenen als een toezichthouder, tenminste als deze bij wet is aangewezen, het bedrijf op komt. Binnen de door de toezichthouder gestelde redelijke termijn dient alle medewerking te worden verleend die deze...

Handhaving agrarische sector best pittig

Xian bestrijdt dat hij als overtreder kan worden aangemerkt voor het lozen van mest op een sloot. Bij de illegale lozing is gebruik gemaakt van een gierton die door derden van zijn bedrijf was ontvreemd. Zo luidde zijn verhaal. Ook in het geval X. de lozing niet zelf...
Contact opnemen